Rambla Catalunya 5, 4º3º · 08007 - Barcelona · Teléfono +34 933426538 · Fax +34 933426537 · info@diurnus.com · www.diurnus.com

WINTOUR respon a les necesitats reales de la seva agencia

Eines d'Anàlisi

  • "Vull saber la comparativa de producció i benefici per oficina i empleat del primer trimestre dels dos últims anys"
  • "Vull saber la producció i benefici dels hotels reservats amb destinació Milà durant l'any 2000"
  • "Vull saber la producció, benefici i nombre de serveis dels meus clients per destinació de l'últim trimestre"
  • "Vull saber el detall per proveïdor dels 25 clients que m'han produït més benefici en els 6 últims mesos"

Eines de Marketing

  • "Vull realitzar una tramesa a tots els professionals que en els últims tres anys han fet algun creuer per import superior a 3000 €"
  • "Vull proporcionar un informe mensual i automàtic per centres de cost, dels serveis, passatgers, destinació, data, factura, proveïdor, preu, etc. d'alguns dels meus clients"

Aquestes preguntes i moltes més tenen una immediata resposta utilitzant les eines d'anàlisi de dades i els informes a Clients inclosos en Wintour.

Menu Billete Expediente InformeCoste wintour2 wintour3 wintour4 wintour5 wintour8

Rambla Catalunya 5, 4º3º · 08007 - Barcelona · Teléfono +34 933426538 · Fax +34 933426537 · info@diurnus.com · www.diurnus.com